Profil spoločnosti

Spoločnosť BRASTAV má dlhoročnú tradíciu a bohatými skúsenosti v stavebníctve. Realizuje  bežné stavebné práce, výstavbu domov, rekonštrukcie priemyselných a administratívnych budov. Pôsobí v tuzemsku a v zahraničí (Česká republika).

Referencie realizovaných stavieb firmy sú v oblasti školstva, kultúry a IBV väčšinou v Prešovskom kraji. Spoločnosť BRASTAV sa presadzuje na stavebnom trhu svojou kvalitou, časovou efektívnosťou, finančnou nenáročnosťou a modernými technológiami v oblasti stavebníctva.


top